Anna Skonieczna z-cą dyrektora ds. programowych w TV Puls

.

Do działu programowego TV Puls, dołączyła Anna Skonieczna, która objęła funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych. Skonieczna będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad zespołami: Zakupów Programowych, Materiałów Emisyjnych, Emisji i Playlisty oraz Badań i Analiz.


Przez ostatnie 16 lat Anna Skonieczna pracowała w telewizji HBO jako dyrektor ds. produkcji telewizyjnej i filmowej oraz szef działu programowego i działu zakupów. Wcześniej była związana z Telewizją Polską.

Anna Skonieczna będzie bezpośrednim zastępcą Dariusza Dąbskiego, który oprócz funkcji dyrektora ds. programowych jest również prezesem i właścicielem stacji.


stat4u