Portal ECHONET patronem medialnym konferencji Geomarketing Now

Reklama

Konferencja Geomarketing Now – planowanie kampanii reklamowej

3 grudnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie odbędzie się konferencja Geomarketing Now, skierowana w szczególności do osób zajmujących się planowaniem działań mediów.

Wedle szacunków, biznes prowadzony w oparciu o analizy geomarketingowe ma znacznie większe szanse na powodzenie, a umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy może być gwarantem rentowności. Geomarketing Now ma na celu popularyzację tej wiedzy. Ideą konferencji jest skupienie uwagi potencjalnych odbiorców usług geomarketingowych na tym, jak istotną rolę mogą one odgrywać w procesie sprzedaży, zapewniając większe dotarcie do odbiorców i tym samym generując większy wolumen nabywców. Podczas konferencji zaproszeni eksperci zaprezentują przykłady takich działań i ocenią polski oraz zagraniczny rynek.

Przedstawiciele domów mediowych oraz osoby zajmujące się planowaniem mediów będą mogli zapoznać się m.in. z następującymi zagadnieniami:

• Jak zarobić na informacji geoprzestrzennej?
• Geomarketing w kampaniach reklamowych
• Geomarketing w aplikacjach mobilnych
• Rola lokalizacji nośników w procesie planowania kampanii outdoorowych

Konferencja Geomarketing Now jest częścią projektu Connected Life Magazine – pierwszego w Polsce magazynu, który poświęcony jest m.in. takim zagadnieniom jak smart city, smart home, mHealth czy connected shopping, którego elementem jest geomarketing.

Więcej szczegółów dotyczących Geomarketing Now na stronie: www.connectedevents.pl/geomarketing

Reklama
Reklama