Muzo.FM kończy rok z większą słuchalnością

Muzo.FMWedług ostatniej fali badań medialnych Radio Track Milward Brown w rankingu ogólnopolskim w grupie wiekowej 15+ obejmującym stacje ogólnopolskie i sieci radiowe, Muzo.FM uzyskało zasięg dzienny oraz udziały w dni powszednie na poziomie 0,44%.Muzo.FM podwaja wyniki

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku jest to dwukrotny wzrost. W rankingu ogólnopolskim w grupie wiekowej 15+, MUZO.FM jest wśród 5 stacji z najdłuższym średnim czasem słuchania, który w ostatnim badaniu wyniósł prawie 3 godziny. W grupie wiekowej 16-49 MUZO.FM zostało sklasyfikowane na miejscu trzecim.