Radio WAWA zwiększyło ilość słuchaczy

Wyniki słuchalności Radia WAWAWedług ostatniej fali badań Radio Track , Radio WAWA odnotowało najwyższe wyniki słuchalności od początku działalności. Stacja uzyskała najwyższy udział w czasie słuchania i zasięgu dziennym. Badanie dotyczy okresu od lutego do kwietnia br.Wzrost rok do roku

Analizując stacje wchodzące obecnie w skład sieci Radia WAWA, w najnowszej fali Radio Track stacja po raz pierwszy osiągnęła próg 1,4% udziału w czasie słuchania oraz 2,1% zasięgu dziennego w grupie 15-75. Wzrost w porównaniu z falą luty-kwiecień 2016 wyniósł analogicznie 0,3 pkt. proc. (udział) i 0,4 pkt. proc. (zasięg).

W grupie komercyjnej 16-49 Radio WAWA także odnotowało podwyższenie wskaźników. Udział stacji w czasie słuchania w najnowszej fali wyniósł 2,1% - o 0,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Zasięg dzienny - 2,8 %, czyli o 0,7 pkt. proc. więcej.

W swojej grupie docelowej (25-44 lata) udział stacji w czasie słuchania wzrósł z 1,5% (luty-kwiecień 2016) do 2,2% (luty-kwiecień 2017) a zasięg dzienny z 2,2 do 2,7%.