„Dojrzałość w sieci" nowa koalicja UPC i ARF

Reklama
UPCPonad 10 mln Polaków w wieku dojrzałym dotkniętych jest e-wykluczeniem, a w sieci brakuje reprezentacji seniorów adekwatnej do tej, jaka jest w społeczeństwie. Dlatego UPC wraz z Akademią Rozwoju Filantropii powołało Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”.Celem Koalicji jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów oraz instytucji na rzecz cyfrowego włączenia osób 50+. Pierwszymi członkami Koalicji są: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Patronat nad Koalicją objęły Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozwój nowych technologii przypomina dziś pędzący coraz szybciej pociąg. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że co trzeciego Polaka w tym pociągu nie ma. Skutkuje to poszerzaniem się tak zwanego e-wykluczenia czyli grona osób, które z nowych technologii z różnych względów nie korzystają.

Większość z nich to osoby powyżej 45-tego, 50-tego roku życia. O ile według danych GUS, prawie 96% Polaków w wieku 16-24 lata korzysta z Internetu, o tyle im jesteśmy starsi, tym ten odsetek staje się mniejszy. GUS podaje, że aż 7 na 10 osób powyżej 55 roku życia nigdy nie korzystało z Internetu, 8 na 10 – z komputera, a 6 na 10 – z komórki. Stąd pomysł, aby wspólnie pomóc osobom 50+ dostać się do pędzonego pociągu nowych technologii.

Z powyższych danych wynika, jak wielka jest skala wyzwania, dlatego UPC i ARF zainicjowały powstanie Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Zostały do niej zaproszone podmioty, które, podobnie jak UPC oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, dostrzegają konieczność wyrównywania szans w dostępie do nowych technologii. Współpraca firm i organizacji społecznych wspierających aktywizację osób 50+ będzie działaniem skuteczniejszym, niż indywidualne inicjatywy.

Zamierzeniem Koalicji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń dla podmiotów, chcących wspólnie wypracowywać i wdrażać w swojej działalności rozwiązania, które ułatwiać będą korzystanie z nowych technologii grupom szczególnie narażonym na e-wykluczenie. Jednym z obszarów działań będzie popularyzowanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie dostępu i umiejętności posługiwania się nimi.

Koalicja pragnie ponadto być partnerem dla administracji publicznej, firm i organizacji pozarządowych, których wizja roli nowych technologii w budowie społeczeństwa informacyjnego jest zbieżna z jej misją. Będzie również zabierać głos w debatach publicznych dotyczących spraw istotnych dla przeciwdziałania e-wykluczeniu w Polsce oraz inicjować dyskusje na ten temat.

Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na nowych członków, firmy i instytucje, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz walki z e-wykluczeniem polskich seniorów.


Reklama
Reklama