Bez rosyjskojęzycznych programów w łotewskich mediach

Łotwa wprowadza zakaz rosyjskich programów
Reklama

Łotewski parlament przyjął „Koncepcję bezpieczeństwa narodowego”. To dokument dotyczący planowania polityki. Jego treść zakłada, że od 2026 roku wszystkie treści w publicznych mediach nie mogą być tworzone w języku rosyjskim. Czy to dobre posunięcie?

Zakaz rosyjskojęzycznych programów w radiu i telewizji

Według zapisów nowych regulacji treści mogą być tworzone wyłącznie w języku łotewskim i w językach należących do europejskiej przestrzeni kulturowej. Oznaczałoby to zakaz emisji programów w języku rosyjskim w łotewskiej telewizji i radiu.

Odcięcie od wiarygodnych informacji

Łotwa nie jest państwem jednorodnym narodowościowo. Pod względem liczby mieszkańców, zaraz po Łotyszach zajmują Rosjanie. Europejskie organizacje i stowarzyszenia medialne m.in. Europejska Unia Nadawców, Europejska Federacja Dziennikarzy czy Reporterzy bez granic wnoszą obawę, że te nowe regulacje będą oznaczać, że rosyjskojęzyczni obywatele na Łotwie nie będą już mieli regularnego dostępu do wiarygodnych i zweryfikowanych informacji, co narazi ich na dezinformację, fałszywe wiadomości i propagandę z mediów kontrolowanych przez Federację Rosyjską. Zdolność mediów publicznych do dostarczania istotnych informacji i nawiązywania kontaktu z całym społeczeństwem jest szczególnie krytyczna w świetle agresji Rosji na Ukrainę.

Jest to o tyle istotne, ponieważ językiem rosyjskim posługuje się co najmniej jedna trzecia mieszkańców Łotwy, w tym nie tylko etniczni Rosjanie (którzy stanowią około jednej czwartej populacji), ale także wiele innych mniejszości, takich jak uchodźcy z Ukrainy.

 

Reklama
Reklama